زد ایکس دبلیو - ZXW

ZXW دانگل با نرم افزار دسترسی به دیاگرام دستگاههای مختلف را می دهد.

ZXW دانگل با نرم افزار  به دیاگرامهای دستگاههای مختلف از جمله iPhone ، iPad ، Nokia ، LG ، Samsung ، BlackBerry ، Sony ، Sony Ericsson ، Motorola ، HTC * دسترسی می دهد. دانگل x Z x x (ZXW) یک وسیله ضروری در کار تعمیر صفحه مدار تلفن همراه شما است. برای دسترسی به نمودارهای مدار ، شما باید از نرم افزارهای دیگری با نام "Black Fish" (همراه با نرم افزار ZXW) استفاده کنید.

همچنین می توانید نرم افزار را از اینجا بارگیری کنید.