چایمرا - Chimera

بیشتر روشها در ChimeraTool تا زمانی که مجوز معتبر داشته باشید به صورت رایگان قابل استفاده است.

با این وجود روشهای خاصی فقط با اعتبار ChimeraTool قابل استفاده است - اینها را می توان در فروشگاه ما خریداری کرد.اعتبار ChimeraTool ارزی در ChimeraTool است که به شما امکان می دهد هزینه های اضافی و پیچیده تری را بپردازید که در مجوز شما درج نشده است.

شما می توانید هر تعداد اعتبار بین 10 تا 2000 خریداری کنید.اعتبار ChimeraTool هرگز تمام نمی شود.

پس از خرید ، ممکن است 24 ساعت طول بکشد تا اعتبارات ChimeraTool به مانده شما اضافه شود - این تاخیر معمولاً ناشی از نقل و انتقالات بانکی بین المللی است. اگر سوالی دارید ، دریغ نکنید و به ما مراجعه کنید!