آدرس فروشگاه:

شیراز - خیابان  عبیرآمیز - کوچه 2 
درب اول سمت راست - واحد 2
کدپستی: 7145615466

تلفن ثابت: 32289953-071

تلفن همراه (واتزاپ): 09177157500

آدرس ایمیل:

info @ phoneparts.ir