جی سی JC

390,000 تومان
مدل دستگاه: iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS MAX, iPhone 11, iPhone 11 PRO, iPhone 11 PRO MAX, iPhone 12, iPhone 12 PRO, iPhone 12 PRO MAX, iPhone 12 mini
3,250,000 تومان
نوع دسته هویه: T12, C245