کایزی Kaisi

180,000 تومان
نوع نوک هویه: 900M-T-IS سرکج, 900M-T-K تبری معمولی, 900M-T-SK تبری کوچک
تخفیف 7%
1,350,000 تومان 1,250,000 تومان
25,000 تومان
مدل پیچ گوشتی: Cross 1.2, Hexagon, MiddleBoard, Pentalobe 0.8, Y 0.6