کایزی Kaisi

کایزی KAISI
اسموکر رزین کایزی مدل K-S21
تخفیف 18%
915,780 تومان 753,077 تومان
فیکسر LCD کایزی
تخفیف 33%
174,897 تومان 116,598 تومان
میکروسکوپ بازویی کایزی مدل 37045A-STL2
تخفیف 11%
22,372,812 تومان 20,016,593 تومان
رنگ: مشکی, سفید
424,065 تومان
نوع نوک هویه: 900M-T-IS سرکج, 900M-T-K تبری معمولی, 900M-T-SK تبری کوچک
هات ایر استیشن کایزی مدل 901DX
تخفیف 18%
12,273,751 تومان 10,030,804 تومان
هویه استیشن کایزی مدل NT-G936
تخفیف 15%
2,745,652 تومان 2,341,286 تومان
65,501 تومان
مدل پیچ گوشتی: Y 0.6, پنج لبه آیفونی 0.8, چهارسو 1.2
چاقوی چندمنظوره کایزی مدل KS-306
تخفیف 26%
297,047 تومان 219,577 تومان
169,245 تومان 169,118 تومان