ماانت MaAnt

ماانت MaAnt
تخفیف 22%
389,772 تومان 302,149 تومان
دمای ذوب: 138°, 158°, 217°
137,890 تومان
رنگ: قرمز, آبی
299,127 تومان
میزان ضخامت: 0.009 میلی متر, 0.01 میلی متر, 0.02 میلی متر
تخفیف 9%
1,019,493 تومان 929,054 تومان
516,242 تومان
5,705,050 تومان
میزان ضخامت: 0.12 میلی متر, 0.15 میلی متر
5,742,870 تومان
میزان ضخامت: 0.1 میلی متر, 0.12 میلی متر
533,444 تومان
مدل پیچ گوشتی: سه گوش, پنج پر, چهارسو 1.2
تخفیف 9%
362,446 تومان 330,312 تومان