ماانت MaAnt

ماانت MaAnt
تخفیف 21%
292,961 تومان 232,492 تومان
دمای ذوب: 138°, 158°, 217°
133,698 تومان
رنگ: قرمز, آبی
290,031 تومان
میزان ضخامت: 0.009 میلی متر, 0.01 میلی متر, 0.02 میلی متر
تخفیف 3%
988,495 تومان 961,508 تومان
500,545 تومان
6,531,583 تومان
میزان ضخامت: 0.12 میلی متر, 0.15 میلی متر
6,559,783 تومان
میزان ضخامت: 0.1 میلی متر, 0.12 میلی متر
517,224 تومان
مدل پیچ گوشتی: سه گوش, پنج پر, چهارسو 1.2
تخفیف 14%
222,579 تومان 192,227 تومان