ماانت MaAnt

خمیر قلع های ماانت
تخفیف 22%
237,038 تومان 183,750 تومان
دمای ذوب: 138°, 158°, 183°, 217°
181,913 تومان
میزان ضخامت: 0.009 میلی متر, 0.01 میلی متر, 0.02 میلی متر
تخفیف 9%
620,000 تومان 565,000 تومان
3,469,500 تومان
میزان ضخامت: 0.12 میلی متر, 0.15 میلی متر
3,492,500 تومان
میزان ضخامت: 0.1 میلی متر, 0.12 میلی متر
303,188 تومان
مدل پیچ گوشتی: MiddleBoard, سه گوش, شش پر, پنج پر, چهارسو 1.2