ماانت MaAnt

خمیر قلع های ماانت
تخفیف 22%
251,260 تومان 194,775 تومان
دمای ذوب: 138°, 158°, 183°, 217°
192,828 تومان
میزان ضخامت: 0.009 میلی متر, 0.01 میلی متر, 0.02 میلی متر
تخفیف 9%
657,200 تومان 598,900 تومان
3,677,670 تومان
میزان ضخامت: 0.12 میلی متر, 0.15 میلی متر
3,702,050 تومان
میزان ضخامت: 0.1 میلی متر, 0.12 میلی متر
321,379 تومان
مدل پیچ گوشتی: MiddleBoard, سه گوش, شش پر, پنج پر, چهارسو 1.2