خمیر فلاکس کاسه ای 100 گرمی RL-559-IM - بدون هالوژن

350,000 تومان
RL-559-IM
تمام شد

خمیر فلاکس کاسه ای 100 گرمی ریلایف 559 - بدون هالوژن

RL-559 IM

Relife RL-559-IM halogen-free Flux Paste solder pasteRelife RL-559-IM halogen-free Flux Paste solder pasteRelife RL-559-IM halogen-free Flux Paste solder pasteRelife RL-559-IM halogen-free Flux Paste solder pasteRelife RL-559-IM halogen-free Flux Paste solder pasteRelife RL-559-IM halogen-free Flux Paste solder pasteRelife RL-559-IM halogen-free Flux Paste solder paste

ماده عاری از هالوژن ماده ای است که شامل گروهی از عناصر هالوژن (فلوئور ، کلر ، برم ، ید و آستات) نمی شود. این عناصر آتش ، موادی را که به شکل دودهای سمی برای انسان سمی هستند ، آزاد می کنند اما باعث خوردگی فلزات نیز می شوند. 

بدون سرب

برند:
محصول شرکت ریلایف Relife