یوسمز USAMS

318,500 تومان
رنگ: مشکی, سفید
144,323 تومان
رنگ: مشکی, سفید
207,900 تومان
رنگ: خاکستری
ظرفیت ذخیره سازی: 32, 64, 128
237,900 تومان
رنگ: خاکستری
ظرفیت ذخیره سازی: 16, 32, 64, 128, 256