ارسال رایگان

دانگل Avengers Key AVB

4,995,547 تومان
وزن: 0.100 کیلوگرم
AVG
⦿
+

Avengers Key  یک ابزار باز کردن نامحدود شبکه برای سرویس دهی به طیف گسترده ای از دستگاه های تلفن همراه است ، برخی از آنها - Alcatel ،  BlackBerry ،  Samsung ،  Huawei ،  ZTE ،  Sony Ericsson ،  تلفن های چینی  و بسیاری دیگر.

Avengers Key - ویژگی های اصلی:

 • قفل مستقیم
 • سیستم عامل فلش
 • تعمیر نرم افزار
 • IMEI را محاسبه کنید
 • قفل شبکه را باز کنید
 • قفل سیم ارائه دهنده سیم را باز کنید
 • باز کردن یارانه
 • محاسبه کد باز کردن قفل از طریق IMEI
 • سیستم عامل پشتیبانی شده: ویندوز XP ، ویستا و ویندوز 7 ، ویندوز 8 ، ویندوز 10

Avengers Key– مارک های پشتیبانی شده:

 • آلکاتل
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / قالب / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI
 • آزومی
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • بلو
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • هواوی
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • HTC
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • Telenor
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • SFR
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • سامسونگ
  • باز کردن قفل مستقیم / خواندن کدها
 • ZTE
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • ایسر
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • لنوو
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • Cloudfone
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • کاسموت
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • نارنجی
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • سامسونگ کلون
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • آلو
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • کوبوت
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • پولاروید کلون
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • Qmobile
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • Tele2fon
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • AVVIO
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • Bmobile
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • Beeline
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • بسیار عالی
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • وودافون
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • تلفن همراه صوتی
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • ادویه
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • سوپرا
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • وتلکا
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • MTC
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • مگافون
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • من به نفع
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • صدف خوراکی
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • ایربیس
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • فیلیپس
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • دورو
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)
 • تلفن های چینی
  • چشمک زدن / خواندن کدهای باز کردن قفل / باز کردن قفل مستقیم / فرمت / پشتیبان گیری و بازیابی امنیت / تعمیر IMEI / نوشتن خام بارگیری بارگذار (رفع پارتیشن های پیش ساز)

Avengers Key– مدل های پشتیبانی شده:

 • آلکاتل
  • OT-908 ، OT-908A ، OT-908F ، OT-908S ، OT-909A ، OT-910 ، OT-910A ، OT-968 ، OT-980 ، OT-980A ، OT-981 ، OT-990 ، OT- 990S ، OT-993 ، OT-996 ، OT-927 ، OT-906 ، OT-913 ، OT-978 ، OT-979 ، OT-V860 ، VODAFONE SMART 2 ، MTC-962 ، OT-960 ، OT-983 ، OT-4301، OT-A909، OT-A988، OT-A990، OT-A998، OT-C990، OT-C995، OT-MS4B، OT-Y710، OT-C908، OT-MOVE، OT-V958، OT- 995 ، OT-A10 ، OT-4012 ، OT-6014X ، OT-6016 ، OT-6016A ، OT-6016X ، OT-6016D ، OT-6016E ، One Touch IDOL 2 MINI ، OT-7040T ، OT-7040N ، One Touch IDOL 2 MINI L، OT-6036Y، One Touch IDOL 2 Mini S، OT-6037Y، One Touch IDOL 2، Vodafone Smart Tab 4g، OT-5050X، OT-5050Y، OT-5050S، One Touch POP S3، OT-6035R ، OT-978X ، OT-6034R ، OT-6034Y ، OT-6034M ، OT-6050Y ، OT-6050A ، OT-7050Y ، OT-J736 ، OT-J738M ، OT-J730U ، OT-J736L ، OT-J929L ، OT -M812C ، OT-M812F ، OT-P330X ، OT-P350X ، OT-P353X ، OT-7043Y ، OT-7043A ، OT-7043K ، OT-7055A ، OT-7055W ، OT-9020A ، OT-P688L ،OT-5042X، OT-5042A، Vodafone Smart prime 6، Alcatel One Touch POP 2، Orange Nura، Orange Roya، OT-903، OT-903A، OT-918، OT-918A، OT-918N، OT-918S، OT -C918 ، OT-A919 ، OT-C919 ، OT-MOV2 ، OT-W939 ، OT-M960 ، OT-V861 ، OT-991 ، OT-985 ، OT-985A ، OT-985X ، OT-C985 ، OT-913 ، OT-913A ، OT-913X ، OT-913N ، OT-916 ، OT-922 ، OT-928 ، OT-A996 ، OT-W969 ، OT-A986 ، OT-A980 ، OT-J610 ، OT-903D ، OT -918D ، OT-991D ، OT-913D ، OT-916D ، OT-992 ، OT-4010A ، OT-4005 ، OT-4005A ، OT-4005X ، OT-4005D ، OT-4007 ، OT-4007D ، OT-4007A ، OT-4007X ، OT-4010X ، OT-4010D ، OT-4010E ، OT-4110E ، TPOP ، PIXI ، OT-4030 ، OT-4030A ، OT-4030E ، OT-4030X ، OT-4030D ، OT-5020 ، OT -5020D ، OT-5020E ، OT-5021 ، OT-5120 ، OT-V875 ، OT-V875X ، OT-V975 ، OT-997 ، OT-997D ، OT-970 ، OT-970H ، OT-972 ، SPOP ، MPOP ، OT-4011X ، OT-J720 ، OT-J726 ، OT-J920 ، OT-7040A ، OT-7040D ، OT-7040E ، OT-7040F ، OT-7041 ، OT-7041X ، OT-7041D ، OT-7042A ، OT -7042D ،OT-7047A ، OT-7047D ، OT-7047E ، OT-P310 ، OT-P312X ، OT-P312A ، OT-P310A ، OT-P320 ، OT-P321 ، OT-P322X ، OT-P323X ، OT-P323A ، OT- 6037D، OT-6037Y، OT-6037K، OT-7040T، OT-J926، OT-I215X، OT-I216A، OT-I216X، Vodafone SmartTab 3G، OT-4035X، OT-4035A، OT-4035D، OT-4035Y، OT-4136E ، OT-4037X ، OT-4037A ، OT-4036E ، OT-V985N ، OT-7045A ، OT-7045Y ، VODAFONE 985 ، OT-5138E ، OT-S500 ، OT-S600 ، OT-S710 ، OT-S800 ، OT-S810 ، OT-S820 ، OT-S850 ، OT-S950 ، OT-6012 ، OT-6012A ، OT-6012X ، OT-6012D ، OT-6012E ، OT-4015X ، OT-4015A ، OT-4015D ، OT -4033 ، OT-4033A ، OT-4033D ، OT-4033E ، OT-4033X ، OT-V785 ، OT-V785X ، OT-5036 ، OT-5036D ، OT-5037 ، PIXI II ، POP C1 ، Vodafone Smart 4 mini ، OT-V685 ، OT-4018A ، OT-4018D ، OT-4018X ، OT-4018E ، OT-4018M ، OT-5038A ، OT-4032X ، OT-4032A ، OT-4032D ، OT-J320 ، OT-4118A ، OT- V695 ، Vodafone Smart First 6 ، OT-4016X ، OT-4016A ، OT-4016D ، VODAFONE 685 ، VODAFONE 785 ،VODAFONE SMART FIRST 6، OT-6012، OT-4037T، OT-4037N، OT-4037R، OT-4013E، OT-4013M، OT-4013J، OT-4013K، OT-4013D، OT-4013X، OT-4027A، OT -4028J ، OT-4028E ، OT-4028A ، OT-4027X ، OT-4027N ، OT-4027D ، OT-4009K ، OT-4009M ، OT-4009S ، OT-4009F ، OT-4009A ، OT-4009E ، OT-4009X ، OT-4009D ، OT-4003A ، OT-4003J ، OT-4014A ، OT-7024W ، OT-7024N ، OT-7024R ، OT-7024T ، OT-5020T ، OT-5020N ، OT-6030 ، OT-6010X ، OT -6110 ، OT-6010D ، OT-6030 ، OT-6030A ، OT-6030X ، OT-6030D ، OT-6033 ، OT-975 ، OT-5035 ، OT-5035X ، Star ، Idol Ultra ، XPOP ، OT-6040A ، OT-6040D ، OT-6040X ، OT-7025 ، OT-8020 ، OT-8008X ، OT-8008D ، OT-Y900 ، Glory 2S Pro ، Soleil ، OT-972X ، OT-5120A ، VODAFONE 875 ، VODAFONE 975 ، OT- 5042T، OT-5017O، OT-5017A، OT-5017D، OT-5017X، MTC 970، MTC 982T، Orange Denvor، Orange Pasadena، Orange San Remo، Orange HIRO، Orange YOMI، Orange ZILO، Orange TADO، ZTE Orange 6012، نارنجی REYO ، VODAFONE 861 ،Orange Tiga ، Orange Luno ، MTC SMART Sprint ، MTC Smart Run ، MTC Smart Start ، MTC Smart Run 4G ، MTC SMART Sprint 4G
 • هواوی
  • Ascend Y320-U01 ، Ascend Y320-U01 ، Ascend Y320-U30 ، Ascend Y320-U151 ، Ascend Y511-U00 ، Ascend Y511-U10 ، Ascend Y511-U251 ، Ascend Y511-U30 ، Ascend Y600-U151 ، Ascend Y600-U00 ، Ascend Y600-U20 ، Ascend Y600-U351 ، Ascend Y600-U40 ، Ascend Y520-U03 ، Ascend Y520-U33 ، Ascend Y520-U12 ، Ascend Y520-U22 ، Ascend Y321-U051 ، Ascend Y330-U01 ، Ascend Y330-U05 ، Ascend Y330-U07 ، Ascend Y330-U08 ، Ascend Y330-U11 ، Ascend Y330-U15 ، Ascend Y330-U17 ، Ascend Y220-U00 ، Ascend Y220-U05 ، Ascend Y220-U10 ، Ascend Y220-U17 ، Ascend Y221-U03 ، Ascend Y221-U12 ، Ascend Y221-U22 ، Ascend Y221-U33 ، Ascend G610-U15 ، Ascend G610-U20 ، Ascend G610-U251 ، Ascend G700-U00 ، Ascend G700-U10 ، Ascend G700-U20 ، Ascend Y310 ، Ascend Y310 ، Ascend G520 ، Ascend G730-U00 ، Ascend G730-U10 ، Ascend G730-U251 ، Ascend G730-U27 ، Honor-3C-Lite ، Honor Holly-U19 ، Ascend Y3 ، Ascend Y360-U23 ، Ascend Y360-U31 ،Ascend Y360-U03 ، Ascend Honor 3C ، Ascend Honor 3X ، Ascend Honor 3X Pro ، Ascend U8150 ، Ascend U8160 ، Ascend U8180 ، Ascend U8220 ، Ascend U8350 ، Ascend U8500 ، VODAFONE858 ، HUAWEI858 ، SFR_STARSHINE 501 ، X1 ، X1 دنباله دار T-Mobile ، Orange Stockholm ، T-Mobile Rapport ، Gaga ، Boulder ، Orange Barcelona ، MTS EVO ، MTC Mini ، MTC Pro ، Ideos X2 ، Beeline E300 ، MTC Evo ، MTC 950 ، Ascend U8510 ، Ascend U8650 ، Ascend U8652 ، Ascend U8651T ، Ascend U8510_IDEOS ، Ascend X3 ، Blaze ، Sonic ، Turkcell T20 ، Astro ، T-mobile Prism ، MTC 955 ، U8230 ، Ascend U8815 ، Ascend G300 ، Ascend U8665 ، Fusion 2 ، Ascend U8833 ، Ascend U8825 ، Ascend Y201 Pro ، Ascend U8666E ، Ascend Y300 ، Ascend U8833 ، Ascend G510 ، Ascend U8951 ، Ascend U8951D ، Ascend G330 ، Ascend G330D ، Orange Daytona ، Ascend U8825D ، Ascend U8686 ، Ascend U8825 ، Ascend U8818 ، Ascend U8666N ، Ascend G50Ascend U8800 ، Ascend G526 ، Ascend Y530 ، Ascend Y536 ، Ascend Y535 ، Ascend G527 ، Ascend G630-U20 ، Ascend G615 ، Ascend G716 ، Ascend G740 ، Ascend Y340 ، Ascend Y550 ، Ascend U8655 ، Ascend Y200 ، Ascend Y100 ، Ascend U818 Ascend U8666، Ascend Y201، SFR StarTrail 2، Ascend Y201
 • مودم های هواوی
  • E160 ، E156 ، E155 ، E1550 ، E1552 ، E156G ، E160 ، E160 ، GE161 ، E166 ، E169 ، E169G ، E170 ، E172 ، E176 ، E1762 ، E180 ، E182E ، E196 ، E226 ، E270 ، E271 ، E276 ، E226 ، E156 E618 ، E620 ، E630 ، E630 + ، E660 ، E660A ، E800 ، E870 ، E880 ، EG162 ، E880 ، EG162 ، EG162G ، EG602 ، EG602G ، Vodafone K2540 ، Vodafone K3515 ، Vodafone K3520 ، Vodafone K2020 ، Vodafone K2020 ، Vodafone K3520 ، Vodafone K3520 ، Vodafone K3520 ، Vodafone K3520 ، Vodafone K3520 ، Vodafone K3520 ، Vodafone K3520 ، Vodafone K3520 E122 ، E153 ، E1551 ، E1553 ، E155X ، E156B ، E156C ، E1609 ، E160E ، E160X ، E1612 ، E1615 ، E1616 ، E1630 ، E1632 ، E166G ، E1690 ، E1692 ، E170G ، E171 ، E172G ، E172G ، E172G ، E172G ، E1760 ، E1760 E1756 ، E176G ، E1803 ، E180G ، E180S ، E181 ، E182 ، E1820 ، E216 ، E219 ، E230 ، EM770 ، S4011 ، UMG1691 ، UMG181 ، UMG1831 ، E160 ، E353Ws ، E353Ws-2 ، E352 ، E355 ، E355 E357 ، E362 ، E367 ، E372 ، E368 ، E398 ، E1732 ، E392 ، E1815 ، E1731 ، Vodafone K4510 ، Vodafone K4511 ، Vodafone K4605 ، Vodafone K5005 ، E1756 ، E586 ، E583c ، E5332 ،E5332s-2، E5332s-2، E583، E3256، E585u-82، E585v2، E586e، E3131، E5331، B260، B260A، E5331s-2، E5832، E5776، E5776s، E3276، E5856، B52، B153 ، B970 ، E122 ، E153 ، B153 WebCube ، E155 ، E1550 ، E1551 ، E1552 ، E1553 ، E155X ، E156 ، E156B ، E156C ، E156G ، E156X ، E158 ، E159 ، E159G ، E160 ، E15601 ، E1560 ، E1560 ، E1560 ، E1560 ، E1553 ، E159 E1612، E1615، E1616، E161E، E162G، E1630، E1632، E166، E166G، E169، E1690، E1692، E169G، E170، E170G، E171، E172، E172G، E173، E173u-1، E1731، E1732 E1752 ، E1756 ، E176 ، E1762 ، E176G ، E177 ، E180 ، E1800 ، E1803 ، E180G ، E180S ، E181 ، E1815 ، E182 ، E1820 ، E182E ، E1823 ، E1831 ، E182 ، E1820 ، E182E ، E1823 ، E1831 ، E188 ، E196 ، E220 E22X ، E230 ، E270 ، E271 ، E272 ، E303 ، E3131 ، E3231 ، E3256 ، E3272 ، E3276 ، E352 ، E353 ، E353WS ، E353WS-2 ، E355 ، E357 ، E3351s-2 ، E3531 ، E5372T ، E3531 E368 ، E369 ، E372 ، E392 ، E397 ، E398 ، E4011 ،E510، E5330، E5330As-2، E5330Bs-2، E5330Bs-6، E5331، E5331s، E5331Ws-1، E5332، E5332s-2، E5336، E5336Bs-2، E5336Bs-6، E2333s، 2 E5336s 32 ، E5373 ، E5776 ، E5776s ، E583 ، E5830 ، E5832 ، E5838 ، E583c ، E585u-82 ، E585v2 ، E586 ، E586e ، E589 ، E589U ، E58XX ، E612 ، E618 ، E620 ، E630 ، E630 ، E630 ، E630 ، E630 ، E630 ، E630 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E660 ، E683 ، E683 ، E660 ، E683 ، E683 ، E683 ، E660 ، E683 ، E683 ، E660 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E683 ، E660 ، E683 ، E870 ، E880 ، E960 ، E968 ، E970 ، EG162 ، EG162G ، EG602 ، EG602G ، K2540 ، K3515 ، K3517 ، K3520 ، K3562 ، K3565 ، K3710 ، K4510 ، K4511 ، K4605 ، K5005 ، UMG181 ، HiLink3 ، HiLink3 ، HiLink 3 ، MTC 423S ، Megafon M21-4 ، Megafon MR100-3 روسیه ، MTC 823F ، E5330 ، E8231 ، R201 ، R206 ، R207 ، R205 ، R208 ، B183 ، UMG 587 ، E3276-920 ، روسیه MegaFon E3272s ، F615 ، F615-U20 ، EC5377u-872 ، E560 ، B593u-12 ، E5372Ts-601 ، EC5377u-872 ، Megafon M150-1 ، Megafon M100 ، MTC 822F ، MTC 822FTE5336Bs-2، E5336Bs-6، E5336s-2، E5372s-22، E5372s-32، E5373، E5776، E5776s، E583، E5830، E5832، E5838، E583c، E585u-82، E585v85، E5336، E5336 E58XX، E612، E618، E620، E630، E630 +، E660، E660A، E800، E870، E880، E960، E968، E970، EG162، EG162G، EG602، EG602G، K2540، K3515، K3517، K3520، K3520، K3520، K3520، K3520، K3520، K3520 K4510، K4511، K4605، K5005، UMG181، HiLink، Huawei 823F، MTC 824FT، MTC 423S، Megafon M21-4، Megafon MR100-3 روسیه، MTC 823F، E5330، E8231، R201، R206، R207، R205، R205، R205، R205 ، UMG 587 ، E3276-920 ، روسیه MegaFon E3272s ، F615 ، F615-U20 ، EC5377u-872 ، E560 ، B593u-12 ، E5372Ts-601 ، EC5377u-872 ، Megafon M150-1 ، Megafon M100 ، MTC 822F ، MTC 822F ، MTCE5336Bs-2، E5336Bs-6، E5336s-2، E5372s-22، E5372s-32، E5373، E5776، E5776s، E583، E5830، E5832، E5838، E583c، E585u-82، E585v85، E5336، E5336 E58XX، E612، E618، E620، E630، E630 +، E660، E660A، E800، E870، E880، E960، E968، E970، EG162، EG162G، EG602، EG602G، K2540، K3515، K3517، K3520، K3520، K3520، K3520، K3520، K3520، K3520 K4510، K4511، K4605، K5005، UMG181، HiLink، Huawei 823F، MTC 824FT، MTC 423S، Megafon M21-4، Megafon MR100-3 روسیه، MTC 823F، E5330، E8231، R201، R206، R207، R205، R205، R205، R205 ، UMG 587 ، E3276-920 ، روسیه MegaFon E3272s ، F615 ، F615-U20 ، EC5377u-872 ، E560 ، B593u-12 ، E5372Ts-601 ، EC5377u-872 ، Megafon M150-1 ، Megafon M100 ، MTC 822F ، MTC 822F ، MTCE800 ، E870 ، E880 ، E960 ، E968 ، E970 ، EG162 ، EG162G ، EG602 ، EG602G ، K2540 ، K3515 ، K3517 ، K3520 ، K3562 ، K3565 ، K3710 ، K4510 ، K4511 ، K4605 ، K5005 ، UMink181 ، ULG300 ، ULG320 824FT ، MTC 423S ، Megafon M21-4 ، Megafon MR100-3 روسیه ، MTC 823F ، E5330 ، E8231 ، R201 ، R206 ، R207 ، R205 ، R208 ، B183 ، UMG 587 ، E3276-920 ، روسیه MegaFon E3272s ، F615 ، F615- U20 ، EC5377u-872 ، E560 ، B593u-12 ، E5372Ts-601 ، EC5377u-872 ، Megafon M150-1 ، Megafon M100 ، MTC 822F ، MTC 822FTE800 ، E870 ، E880 ، E960 ، E968 ، E970 ، EG162 ، EG162G ، EG602 ، EG602G ، K2540 ، K3515 ، K3517 ، K3520 ، K3562 ، K3565 ، K3710 ، K4510 ، K4511 ، K4605 ، K5005 ، UMink181 ، ULG300 ، ULG320 824FT ، MTC 423S ، Megafon M21-4 ، Megafon MR100-3 روسیه ، MTC 823F ، E5330 ، E8231 ، R201 ، R206 ، R207 ، R205 ، R208 ، B183 ، UMG 587 ، E3276-920 ، روسیه MegaFon E3272s ، F615 ، F615- U20 ، EC5377u-872 ، E560 ، B593u-12 ، E5372Ts-601 ، EC5377u-872 ، Megafon M150-1 ، Megafon M100 ، MTC 822F ، MTC 822FTMegafon M150-1، Megafon M100، MTC 822F، MTC 822FTMegafon M150-1، Megafon M100، MTC 822F، MTC 822FT
 • موتورولا
  • موتورولا MB861
 • HTC
  • HTC 210 ، HTC 310 ، HTC V1 ، HTC 320 ، HTC 616
 • سامسونگ
  • SM-G900F ، SM-G900A ، SM-G900I ، SM-G900K ، SM-G900L ، SM-G900T ، SM-G900T1 ، SM-G900M ، SM-G900MD ، SM-G900AZ ، SM-G900FD ، SM-G900FQ ، SM- G900W8، SC-04F، SM-G870A، SM-G870، SM-G800H، SM-G800HQ، SM-G9006V، SM-G9008V، SM-G901F، SM-G386T1، SM-G386W، SM-G850A، SM-G850W، SM-G3139D، SM-G357FZ، SM-G7508Q، SM-N9100، SM-N910A، SM-N910T، SM-N9108V، SM-N7506V، SM-N7502، SM-N9005، SM-N9006، SM-N900A، SM- N900K ، SM-N900L ، SM-N900T ، SM-N900W8 ، SM-N9002 ، SM-N9009 ، SM-N9008 ، SM-N9008S ، SM-N9008V ، SM-N900S ، SM-P605L ، SM-P605 ، SM-P605M ، SM-P607T ، SM-P905 ، SM-P905M ، SM-P907A ، SM-T325 ، SM-T331 ، SM-T335 ، SM-T337A ، SM-T337T ، SM-T525 ، SM-T531 ، SM-T535 ، SM- T537A ، SM-G530BT ، SM-G530H ، SM-G710 ، SM-G7105 ، SM-G7105L ، SM-G7105H ، SM-G7102 ، SM-G7102T ، SM-G7106 ، SM-G7108 ، SM-G710K ، SM-G710L ، SM-G350L ، SM-G350M ، SM-G3586V ، SM-G3588V ، SM-G3502C ، SM-G3502I ، SM-G3502L ، SM-G3502T ، SM-G3508J ،SM-G3815، SM-T215، GT-I9300I، GT-I9301I، GT-I9301Q، GT-I9195، GT-I9195L، GT-I9195T، GT-I9195H، GT-I9190، GT-I9192، GT-I9197، SGH- I257، SGH-I257M، SHV-E370K، SM-S890L، GT-I9515، GT-I9515L، GT-I9505، GT-I9505G، GT-I9506، GT-I9507، GT-I9508V، GT-I9295، SGH-I537، SHV-E470S، GT-I9508، SGH-I337، SGH-I337M، SGH-I337Z، SGH-M919، SGH-M919V، SGH-M919N، SGH-S970G، SM-S975L، SC-04E، SHV-E300L، SHV-E300L E330K، SHV-E330L، SHV-E330S، SM-C105، SC-02F، SC-01F، GT-N7105، GT-S7275R، GT-S7275B، GT-S7275T، GT-S7275Y، GT-S7272C، GT-I9305، GT-I9305T، GT-I9305N، SGH-I747، SGH-I747M، SGH-T999، SGH-T999L، SGH-T999N، SGH-T999V، SM-G730A، SM-G730W8، GT-I9152P، SGH-T6 T779، SC-02E، GT-I8730، GT-I8730T، GT-N5120، GT-N7105T، GT-N8020، SC-06D، SGH-I317، SGH-I317M، SGH-I437، SGH-I437P، SGH-I437Z، SGH-I467، SGH-I467M، SGH-I547، SGH-I547C، SGH-T889، SGH-T889V، SHV-E250S،SHV-E250K، SHV-E250L، GT-I8580، GT-I9128E، GT-I9158، GT-I9200، GT-I9208، SGH-I527، SGH-I527M، SGH-M819N، SM-T217A، SM-T217T، SM- T315 ، SHV-E400S ، SC-03E ، SM-S780L ، SM-A500F ، SM-A500F1 ، SM-A500FQ ، SM-A500FQ ، SM-A500FU ، SM-A500H ، SM-A500HQ ، SM-A500K ، SM-A500L ، SM-A500M ، SM-A500S ، SM-A500X ، SM-A500XZ ، SM-A500Y ، SM-A500YZ ، SM-A300F ، SM-A300FU ، GT-I9192I ، GT-I9205 ، GT-I9230 ، GT-I9235 ، GT- N7005، GT-N7105، SC-O3D، SC-05D، SGH-I497، SGH-I577، SGH-I667، SGH-I717، SGH-I717D، SGH-I717M، SGH-I717R، SGH-I727، SGH-I7 SGH-I747، GT-S7275R، SGH-I747U، SGH-I757، SGH-I757M، SGH-I957، SGH-I957D، SGH-I957M، SGH-T769، SGH-T989، SGH-T989D، SM-A3000 A300H ، SM-A300M ، SM-A300XU ، SM-A300XZ ، SM-A300YZ ، SM-A5000 ، SM-A5009 ، SM-G3509I ، SM-G360M ، SM-G5108 ، SM-G5108Q ، SM-G5109 ، SM-G5306W ، SM-G5308W، SM-G5309W، SM-G530BT، SM-G530F، SM-G530FZ، SM-G530M، SM-G530Y، SM-G7102T،SM-G7105 ، SM-G7200 ، SM-G9008W ، SM-G9009D ، SM-G9009W ، SM-G900R4 ، SM-G900S ، SM-G900V ، SM-N900R4 ، SM-N900U ، SM-N900V ، SM-N910F ، SM- N910G ، SM-N910P ، SM-N910R4 ، SM-N910W8 ، SM-N9150 ، SM-N915F ، SM-N915R4 ، SM-N915T ، SM-N915FY ، SM-N915G ، SM-N915P ، SM-P605S ، SM-P605V ، SM-P905F0، SM-P905V، SM-P907T، SM-A300G، SM-A300HQSM، SM-A500HQSM، SM-G386T1SM، SM-A700YD، SM-T365، SM-T365Y، SM-T535A، SM-T535R4، SM- T331C ، SM-T337V ، SM-N915A ، SHV-E400K ، SHV-E170K ، SHV-E170L ، SHV-E170S ، SHV-E310K ، SHV-E310L ، SHV-E310S ، SHV-E110S ، SHV-E120K ، SHV-E110L SHV-E120S ، SHV-E140S ، SHV-E150S ، SHV-E160K ، SHV-E160L ، SHV-E160S ، SM-T239C ، SM-G7509 ، SM-G750H ، SM-A300HQ ، GT-I9195I ، SM-T335K ، SM- T335L ، SM-T335F3 ، SM-T807P ، SM-T807R4 ، SM-T807V ، SM-P607A ، SM-T355 ، SM-T355C ، SM-T239M ، GT-I9210 ، GT-B7510 ، GT-B7510L ، GT-I5500 ، GT-I5503، GT-I5505، GT-I5700، GT-I5800، GT-I5801، GT-I8320، GT-I8350،GT-S5570، GT-S5670، SGH-I589، SGH-I900، SGH-I900L، SGH-T499، SGH-T589، SGH-T679، SHW-M110S، GT-S5830، GT-S5830B، GT-S5830L، GT- S5830T، GT-B7320، GT-I5503T، GT-S5570B، GT-I8150، GT-B7330، SGH-I917، GT-I6410، SGH-I637، SGH-I600، GT-I6500، GT-I6500U، GT-I8330، GT-I8510، SGH-I607، GT-I7500، GT-I8700، GT-S6500، GT-S6500D، GT-I8520، GT-S5660، GT-S5660L، GT-S5660M، GT-S5660V، GT-S7500، GT- S7500L، GT-C3300I، GT-C3300K، GT-C3303، GT-C3303K، SGH-X500، SGH-X510، SGH-X520، SGH-X530، SGH-X500، SGH-X510V، SGH-C300، SGH-C1 SGH-X520، SGH-X530، SGH-E116، SGH-M600، SGH-M608، SGH-M610، SGH-M618، SGH-M300، SGH-C510، SGH-C520، SGH-A137، SGH-A177، SGH-A177 A226، SGH-A227، SGH-A237، SGH-A256، SGH-A257، SGH-A437، SGH-B130S، SGH-B130T، SGH-B138، GT-B2100، GT-B2100B، GT-B2100C، SGH-B270 GT-B3410، GT-B3410L، GT-B3410R، GT-B5702، GT-B5702C، GT-B5712، GT-B5712C، GT-B5722،SGH-C01، SGH-C145، SGH-C160، SGH-C160B، SGH-C160L، SGH-C160M، SGH-C165، SGH-C166، SGH-C168، SGH-C168L، SGH-C270، SGH-C160L C276L، SGH-C280، SGH-C288، GT-C3212، GT-C3212i، GT-C3222، GT-C3222W، GT-C3300، GT-C3310، GT-C3310C، GT-C3500، GT-C3503، GT-C3510، GT-C3518، GT-C3522، GT-C3610، GT-C3610C، GT-C5212، GT-C5212C، GT-C5212I، SGH-CC01، SGH-CC03، SGH-D600، SGH-D600e، SGH-D606، SGH- D608، SGH-D610، SGH-D618، SGH-D780، SGH-D788، SGH-D820، SGH-D825، SGH-D828، SGH-D900، SGH-D900E، SGH-D900i، SGH-D900P8، SGH-D900P8، SGH-D900P SGH-D908i، SGH-D980، SGH-D988، GT-E1050، GT-E1050V، GT-E1055G، GT-E1055T، GT-E1070، GT-E1070C، GT-E1070M، GT-E1070T، GT-E1075، GT- E1075L، GT-E1080، GT-E1080F، GT-E1080I، GT-E1080T، GT-E1080W، GT-E1081T، GT-E1085، GT-E1085F، GT-E1085L، GT-E1085T، GT-E1086i، GT-E1086L، GT-E1086W، GT-E1087T، GT-E1088C، GT-E1100، GT-E1100C، GT-E1100F، GT-E1100H،GT-E1100T، GT-E1101C، GT-E1105، GT-E1105F، GT-E1105T، GT-E1107، GT-E1110، GT-E1110c، GT-E1112، GT-E1117، GT-E1120، GT-E1120C، GT- E1125، GT-E1125W، GT-E1130، GT-E1130B، GT-E1150، GT-E1150C، GT-E1150i، GT-E1153، GT-E1160، GT-E1170، GT-E1170i، GT-E1170T، GT-E1172، GT-E1175T، GT-E1180، GT-E1182، GT-E1182L، GT-E1186i، GT-E1186W، GT-E1190، GT-E1195، GT-E1200، GT-E1200M، GT-E1205T، GT-E1210، GT- E1210M ، GT-E1210S ، GT-E1215 ، GT-E1215F ، GT-E1230 ، GT-E1230G ، GT-E1230T ، GT-E1232 ، GT-E1232B ، GT-E1232L ، GT-E1252 ، GT-E1210B ، GT-E1310B ، GT-E1310C، GT-E1360، GT-E1360B، GT-E1360C، GT-E1360M، GT-E1360S، GT-E1390، SGH-E200، SGH-E200B، SGH-E208، GT-E2100، GT-E2100B، GT- E2100L ، GT-E2120 ، GT-E2120L ، GT-E2121B ، GT-E2121L ، GT-E2130 ، GT-E2130B ، GT-E2152 ، GT-E2210 ، GT-E2210B ، GT-E2210C ، GT-E2210H ، GT-E2210L ، GT-E2210T، SGH-E230L، SGH-E236، GT-E2370، SGH-E250، SGH-E250D،SGH-E250i، SGH-E250L، SGH-E250V، SGH-E250W، SGH-E251، GT-E2510، GT-E2510C، SGH-E251C، GT-E2550، GT-E2550D، SGH-E256، SGH-E258، SGH-E258، SGH-E258 E258d، SGH-E260، SGH-E340، SGH-E340e، SGH-E348، SGH-E350، SGH-E350E، SGH-E358، SGH-E370، SGH-E376، SGH-E380، SGH-E388، SGH-E388، SGH-E388، SGH-E388 SGH-E398، SGH-E480، SGH-E488، SGH-E500، SGH-E508، SGH-E590، SGH-E598، SGH-E640، SGH-E648، SGH-E670، SGH-E690، SGH-E698 E730، SGH-E736، SGH-E740، SGH-E747، SGH-E748، SGH-E750، SGH-E758، SGH-E760، SGH-E768، SGH-E780، SGH-E786، SGH-E788، SGH-E78 SGH-E838، SGH-E890، SGH-E898، SGH-F110، SGH-F118، SGH-F150، SGH-F158، SGH-F250، SGH-F250L، SGH-F256، SGH-F258، SGH-F260، F265، SGH-F266، SGH-F268، SGH-F270، SGH-F270i، SGH-F270L، SGH-F275L، SGH-F278، SGH-F278i، SGH-F480L، SGH-F488E، SGH-G600 SGH-G608، SGH-G610، SGH-G618، SGH-G808E، SGH-I710، SGH-I718، SGH-I720، SGH-I728، SGH-I750،SGH-I858، SGH-J150، SGH-J158، SGH-J210، SGH-J218، SGH-J700، SGH-J700G، SGH-J700I، SGH-J700L، SGH-J700V، SGH-J706، SGH-J200 J708C، SGH-J708I، SGH-J770، SGH-J778، SGH-J808E، SGH-L250، SGH-L258، SGH-L310، SGH-L318، SGH-L600، SGH-L608، SGH-L708E، SGH-L708E، SGH-L758، SGH-M1360، SGH-M150، SGH-M158، SGH-M200، SGH-M208، SGH-M2310، SGH-M2710، SGH-M2710C، SGH-M3200، SGH-M3310، SGH-M3310C، M3318، SGH-M3318C، SGH-M3510، SGH-M3510C، SGH-M3510L، SGH-M610، SGH-M618، SGH-P180، SGH-P200، SGH-P207، SGH-P220، SGH-P240، SGH-P240، SGH-P240 SGH-P260، SGH-P780، SGH-P788، SGH-P850، SGH-P858، GT-S3100، GT-S3100C، GT-S3110، GT-S3600، GT-S3600C، GT-S3600H، GT-S3600I، GT- S3600I، GT-S3600L، GT-S3601، SGH-S366، GT-S5050، GT-S5050C، GT-S5200، GT-S5200C، GT-S5220، GT-S9402، SGH-T219، SGH-T219S، SGH-T229، SGH-T239، SGH-T249، SGH-T249R، SGH-T329، SGH-T339، SGH-T349، SGH-T369،SGH-T369R، SGH-T379، SGH-T401، SGH-T409، SGH-T429، SGH-T439، SGH-T456، SGH-T459، SGH-T509، SGH-T619، SGH-T729، SGH-T739، T809، SGH-U708E، SGH-U800E، SGH-U808E، SGH-U900L، SGH-U908E، SGH-X670، SGH-X678، SGH-X690، SGH-X698، SGH-X700، SGH-X708، SGH-X700 GT-I9000M، GT-I9100، GT-I9300، GT-I9003، GT-I9300M، GT-I9008، GT-I9010، GT-I9020، GT-I9023، GT-I9088، GT-I9100G، GT-I9100P، GT- I9103، GT-I9108، GT-I9188، GT-P6200، GT-P6800، GT-P7100، GT-P7300، GT-P7320، SGH-T849، GT-N7000، GT-P1000، GT-P7500، SGH-SC- 02C، SGH-I777، SGH-I896، SGH-I897، SGH-T759، SGH-T839، SGH-T859، SGH-T959، GT-I9100T، GT-I9300T، SHW-M240S، SHW-M440s، SHW-M380k، SGH-SC02D، GT-I8530، GT-P5100، GT-P3100، GT-P1000L، GT-P1000M، GT-P1000R، GT-P1000T، SGH-SC-01D، SGH-I827، GT-I9210، GT-I9308، GT-N8000، SGH-T959D، SGH-I927، SGH-I987، GT-P6201، GT-P7500R، GT-P7501، SGH-SC01C، SGH-SC02C،SGH-T869، SGH-T959U، SGH-T969V، SHW-M250S، GT-I9300C، GT-I9003B، GT-I9003L، GT-N7100، SGH-I927R، GT-P7300C، GT-P7300B، GT-P3110، GT- I9018، GT-I9103L، GT-P1010، GT-P7500C، GT-P7500M، SGH-T939، SGH-T959V، SGH-I757M، SGH-T889، GT-I9000B، GT-I9000L، GT-I9000T، GT-I8190، GT-I9001، GT-S959G، SGH-I717، SGH-I727، SGH-I727R، SGH-T989، SGH-T989D، SGH-I717M، SGH-T769، SGH-T999، SGH-I747، GT-S5230 S5233، GT-S3650، GT-S3650C، GT-S3650H، GT-S3653، GT-S3653M، GT-S5360، GT-S5363، GT-S5369، GT-S5570I، GT-S5839I، GT-S5830V، GT-B5510، GT-B5510B، GT-B5510L، GT-S5367، GT-S5368، GT-S5830M، GT-S5830C، GT-S5830I، GT-S5360B، GT-S5360L، GT-S5360T، GT-B5512، GT-B5512B، GT- S6102، GT-S6102B، GT-S5310، GT-S5300، GT-S5300B، GT-S5300C، GT-S5300L، GT-S5302، GT-S5302B، GT-S6802، GT-S6802B، GT-S6352، GT-I9105، GT-I9105P، GT-S7580، GT-S7582، GT-S7390، GT-S7390G، GT-S7390L،GT-S7392، GT-S6810، GT-S6810B، GT-S6810E، GT-S6810L، GT-S6810M، GT-S6810P، GT-S6812، GT-S6790، GT-S6790L، GT-S6792، GT-S5303، GT- S5310، GT-S5310E، GT-S5310G، GT-S5312، GT-S5312L، GT-S5301، GT-S5301L، GT-I9080، GT-I9080L، GT-I9082L، GT-S5380B، GT-S5380D، GT-S5380L، GT-S5260، GT-S5263، GT-S5330، GT-S5333، GT-S5560، GT-S5560I، GT-S5560C، GT-S5560H، GT-M3710، GT-S8000، GT-A897، GT-T669، GT- T359، GT-B5330، GT-I8730، GT-I9190، GT-I9192، GT-I9195، GT-I9200، GT-I9205، GT-I9305، GT-I9505، GT-I9506، GT-I9508، GT-M919، GT-N7005، GT-N7105، GT-N7105T، GT-N8020، GT-P7320، SC01E، SC02E، SC03D، SC05D، SC06D، SGH-I317، SGH-I317M، SGH-I337، SGH-I337M، SGH-I337M، SGH-I337M، SGH-I337M، SGH-I337M، SGH-I337M SGH-I467، SGH-I535، SGH-I537، SGH-I547C، SGH-I577، SGH-I667، SGH-I717، SGH-I717D، SGH-I717M، SGH-I717R، SGH-I727، SGH-I717R I747، SGH-I747M، SGH-I747U، SGH-I757M، SGH-I8730، SGH-I957، SGH-I957D،SGH-I957M ، SGH-I957R ، SGH-T699 ، SGH-T769 ، SGH-T779 ، SGH-T879 ، SGH-T889 ، SGH-T889V ، SGH-T989 ، SGH-T989D ، SGH-T999 ، SGH-T779 T999V ، SPH-L520 ، SPH-L600 ، SPH-L720 ، SPH-L720T ، SM-N900P ، SM-G860P ، SM-G900P
 • نمای کلی
  • Allview X2 Soul ، Allview X2 Soul Mini
 • کوبوت
  • Cubot GT72 ، Cubot P6 ، Cubot P9
 • پولاروید
  • iPro ، iPro A5 ، Polaroid ، Polaroid Tab clone
 • آزومی
  • Azumi Kl35 ، Azumi A50c ، Azumi A40c
 • ایسر
  • Liquid ، Z110 ، Liquid ، Z120 ، Liquid Z2 ، Liquid Z130 ، Liquid Z150 ، Liquid Z3 ، Liquid Z4 ، Liquid Z5 ، Liquid Z205 ، Liquid Z500 ، Liquid Jade S55 ، Acer Z520 ، Liquid E380
 • بلو
  • D130 ، D130A ، D150A ، D290A ، D290I ، D161A ، D171A ، D171I ، D270A ، D271A ، D271I ، D352L ، D352U ، D410A ، D410I ، D526L ، BLU ADVANCE 4.0 L ، BLU Dash 5.5 ، D450 ، D142 ، D651 ، D670L ، D670U ، D700 ، D750 ، D790 ، D810L ، D810U ، D160A ، D310a ، D310i ، L120 ، L131L ، L131U
 • لنوو
  • S720، A800، A390، S890، A690، S880، A60 +، A2107، TAB A2107A، A516، A529، A269، A269I، A536، A319I، A369I، S660، A889، S650، A680، A606، A3600، A3600D، S920، A766 ، P780 ، S960 ، s820 ، Vodafone Smart Tab 3 ، TAB A1000L ، S8 ، A806
 • QMobile
  • A2 Noir، A7، A8، A9، Noir A8، A120، A900، A8i، i6، A110، A30، i5، A500، A950
 • دورو
  • دورو 810
 • سوپرا
  • M726G ، M722 ، M727G
 • مگافون
  • ورود به سیستم MT7A ، ورود به سیستم 2 ، MS3A ، Megafon Optima ، ورود به سیستم 3 ، ورود به سیستم +
 • ادویه
  • Mi-496 ، Mi-515 Coolpad ، Coolpad 2 ، Mi-525 Pinnacle FHD ، Mi-436 Stellar Glamour
 • وتلکا
  • V791 ، V793 ، 865M
 • خیلی کول
  • S758 ، S353
 • VMobile
  • AX512 ، V10
 • Bmobile
  • AX535 ، AX650
 • Tele2fon
  • V4 ، V5
 • آوویو
  • Avvio 765 ، Avvio 792 ، Avvio 785
 • سامسونگ کلون
  • Galaxy S4 Clone، S4 Clone، Note 3 Clone، Mpie S5 I9600، Galaxy S5 SM-G900F، P1000 TAB، I9600، S2 I9100، S5 N9006V، GT، S7562، I8552
 • ZTE
  • TELSTRA، T760، A261، ZTE-G N295، ZTE-G R230، ZTE-G R231، ZTE-G R238، ZTE-G N261، ZTE-G N281، ZTE-G N285، Sage، ZTE-G R225، ZTE- G T202، TMN5000، T Mobile Vairy Touch، T Mobile Vairy Touch II، Zest، Zong R221، Zong R231، ZTE-G X760، ZTE-G X761، ZTE-G X930، ZTE-G X960، ZTE-G X990، ZTE -G Z533 ، ZTE-G X991 ، ZTE-G X672 ، 810-E810 ، ZTE-G N290 ، ZTE-G X670 ، ZTE-G R321 ، T Mobile Vibe E200 ، AT&T R225 Go-Phone ، ZTE-G R250 ، ZTE -G N220 ، ZTE-G S213 ، ZTE-G S203 ، ZTE سیدنی ، ZTE-G-R222 ، ZTE-G S215 ، ZTE-G R236 ، ZTE La poste ، ویتل V6202 ، ZTE-G Z525 ، ZTE-G R221 ، ZTE-G X671، ZTE-G X730، Tmn easy 10، ZTE Beeline A100، ZTE-G R260، TMN EASY 50، ZTE-G R222، ZTE-G R228، ZTE-G S516، ZTE-G R236M، ZTE-G S511، ZTE-G S512، UT-Starcom GPF1134، ZTE Cute، ZTE Smile، F120، ZTE-G R235، ZTE-G-R252، ZTE-G S202، ZTE-G S215، ZTE-G S518، TMN EASY 48، Djuice Shake ، سلام HL2801 ،سلام HL2802، F110، ZTE-G S218، ZTE-G R261، ZTE-G R261، Coral 100، Coral 200، Coral 255، Coral 266، Coral 550، Coral 555، Coral 640، Coral 690، Coral 725، Coral 850، MTS 535، MTS 547، ZTE-G R255_NEW، TMN EASY 40، ZTE-G X630، ZTE-G X632، ZTE-R3100، ZTE-CONCORD، ZTE-V768، BLADE، Orange SanFransisco، Racer، Mercury، X850، BlueBelt I ، BlueBelt II ، P729B ، SilverBelt ، TMN-Sapo A5 ، TMN 500 ، ZTE Aeon ، ZTE Eclipse ، ZTE Link ، ZTE Xiang ، ZTE N61 ، ZTE Raise ، T-Mobile Zest ، Telstra Smart Touch T3020 ، V9 TABLET ، MEGAFON CP09 ، Blade V170 AUSTRIA، VODAFONE - MOBILKOM، DELL XCD35، SCRIPT، ZTE STARNAUTE ANDROID EDITION، ZTE T3020، ZTE 811، ZTE E810، ZTE Light، ZTE Light pro، ZTE Libra، Movstar match، Base Lutea، Global Z3، Smart Netphone 70 SmartFren Wide ، SoftBank 003Z ، Tactile Internet 2 ، ZTE-U V880 ، Star Addict ، Star Text ، P743T ، Blade ، SanFransisco ،SanFransisco II ، Skate ، Monte Carlo ، Vivacity ، T-Mobile Vivacity ، Star Trail ، Soft Stone ، T28 ، Tureis ، Turksell T1 ، V852 ، V859 ، V875 ، V880 ، V880 + ، V960 ، X60 ، X850 ، X876 ، Z990 ، آمیگو ، Movistar Class، V170 AUSTRIA، Global Z3 standalone، A5، N61، XCD 35، P726G، P729V، P729B، P733N، P733K، P733T، Racer، Carl، E400، E821S، Libra، Link، ZTE Roamer، ZTE RTK D1، Movistar Link ، Movistar Prime ، Movistar کلاس ، Movistar Link ، Movistar Prime ، SmartFren Wide ، Atlas W ، STARTTEXT2 ، ATLAS ، Telenor Touch Plus ، Touch Plus ، TMN A7 ، F951 ، Optimus Barcelona ، SFR Star Trail II ، Base Lutea ، Softbank 003Z ، RedBull RMB One ، DROID II توسط VIP صربستان ، ZTE Acqua ، R22 ، T22 ، V889D ، P735T ، P725 ، P733 ، P743 ، P743T ، A21 Plus ، Amazing A1 ، P725A ، Turkcell Maxi Plus 5 ، V9c Tablet ، R252 ، T60 ، Blade GLux ، Blade GPRO ، Blade Q ، Blade Q MAXI ، Blade Q MINI ، Blade X ، Blade XM ، T12 ، T760 ،T815، V795، Kis Q، V815w، Kis 2 Max، ORANGE REYO، MTS SMART RUN، MTS SMART start، VTELCA V865M، VTELCA TELEPATRIA، VTELCA CARIBE 3 FI، Blade C2، Blade L2، V809، Megafon M100-3، MF100، MF100 MF112 ، MF190 ، MF330 ، MF332 ، MF335 ، MF60 ، MF61 ، MF616 ، MF620 ، MF622 ، MF626 ، MF627 ، MF628 ، MF630 ، MF633 ، MF635 ، MF636 ، MF637 ، MF637U ، V7 ، V7 ، M64 Movistar One ، طراحی Momo MD Smart ، T12 ، Telstra Uno ، Telstra Smart-Touch 2 ، Blade Q ، Blade Q Mini ، Blade Q Maxi ، Kis Q ، T815 ، B795 ، Telstra Tempo ، Kiss ll max ، Kis 3 Max ، V829 ، V795، V816W، V875، V793، V889M، V807، Blade C، Grand X Pro، TMN A18، V72 Light Tab، Blade L2، Blade L3، Meo Smart A30، Blade C370، Memo Lite، ZTE E8Q، ZTE Meo tablet 2، A430 ، Fit 4G Smart ، Blade V2 LiteVTELCA CARIBE 3 FI، Blade C2، Blade L2، V809، Megafon M100-3، MF100، MF112، MF190، MF330، MF332، MF335، MF60، MF61، MF616، MF620، MF622، MF626، MF627، MF6، MF627، MF6، MF627، MF633، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF626، MF627، MF627 MF635 ، MF636 ، MF637 ، MF637U ، MF64 ، MF667 ، MF823 ، V760 ، V857 ، V856 ، Movistar One ، طراحی Momo MD Smart ، T12 ، Telstra Uno ، Telstra Smart-Touch 2 ، Blade Q ، Blade Q Mini ، Blade Q Maxi ، Kis Q، T815، B795، Telstra Tempo، Kiss ll max، Kis 3 Max، V829، V795، V816W، V875، V793، V889M، V807، Blade C، Grand X Pro، TMN A18، V72 Light Tab، Blade L2، Blade L3 ، Meo Smart A30 ، Blade C370 ، Memo Lite ، ZTE E8Q ، ZTE Meo tablet 2 ، A430 ، Fit 4G Smart ، Blade V2 LiteVTELCA CARIBE 3 FI، Blade C2، Blade L2، V809، Megafon M100-3، MF100، MF112، MF190، MF330، MF332، MF335، MF60، MF61، MF616، MF620، MF622، MF626، MF627، MF6، MF627، MF6، MF627، MF633، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF627، MF626، MF627، MF627 MF635 ، MF636 ، MF637 ، MF637U ، MF64 ، MF667 ، MF823 ، V760 ، V857 ، V856 ، Movistar One ، طراحی Momo MD Smart ، T12 ، Telstra Uno ، Telstra Smart-Touch 2 ، Blade Q ، Blade Q Mini ، Blade Q Maxi ، Kis Q، T815، B795، Telstra Tempo، Kiss ll max، Kis 3 Max، V829، V795، V816W، V875، V793، V889M، V807، Blade C، Grand X Pro، TMN A18، V72 Light Tab، Blade L2، Blade L3 ، Meo Smart A30 ، Blade C370 ، Memo Lite ، ZTE E8Q ، ZTE Meo tablet 2 ، A430 ، Fit 4G Smart ، Blade V2 Liteطراحی Momo MD Smart، T12، Telstra Uno، Telstra Smart-Touch 2، Blade Q، Blade Q Mini، Blade Q Maxi، Kis Q، T815، B795، Telstra Tempo، Kiss ll max، Kis 3 Max، V829، V795، V816W ، V875 ، V793 ، V889M ، V807 ، Blade C ، Grand X Pro ، TMN A18 ، V72 Light Tab ، Blade L2 ، Blade L3 ، Meo Smart A30 ، Blade C370 ، Memo Lite ، ZTE E8Q ، ZTE Meo tablet 2 ، A430 ، Fit 4G Smart ، Blade V2 Liteطراحی Momo MD Smart، T12، Telstra Uno، Telstra Smart-Touch 2، Blade Q، Blade Q Mini، Blade Q Maxi، Kis Q، T815، B795، Telstra Tempo، Kiss ll max، Kis 3 Max، V829، V795، V816W ، V875 ، V793 ، V889M ، V807 ، Blade C ، Grand X Pro ، TMN A18 ، V72 Light Tab ، Blade L2 ، Blade L3 ، Meo Smart A30 ، Blade C370 ، Memo Lite ، ZTE E8Q ، ZTE Meo tablet 2 ، A430 ، Fit 4G Smart ، Blade V2 Lite
 • Beeline
  • Beeline E700 ، Beeline Smart 3 ، Beeline Pro
 • SFR
  • STARTRAIL III ، STARTRAIL 4 ، STARSHINE II ، STARTRAIL 5
 • Cloudfone
  • Excite 501d، Thrill 430d، Excite 503d، Excite 354g، Excite 451tv، Smart Excend
 • آلو
  • Plum Sync ، Plum Trigger Z102
 • Telenor
  • Telenor_5020 ، Telenor Smart Pro 2 ، Telenor_991 ، Telenor Smart Pro
 • صدف خوراکی
  • T7V 3G ، T72 3G ، T72V 3G
 • ایربیس
  • TX69 ، TX17 ، TX18 ، TX77
 • چینی مخلوط
  • Eyo Nova 350c ، Hummer ، H5 ، Nyx ، Noba II ، OWN S4025 ، Blu Neo 3.5 ، O + 8.31z ، O + 8.52 ، O + 8.91 ، O + 8.91 ، Airis TM400 ، Bitel B8403 ، Lanix S220 ، Sendtel Wise + ، Yezz yb116 ، Meo Smart a65، STarmobile، Play، Symphony W15i 3g، Symphony W65، Lava IRIS 356، INTEX CLOUD X4، INTEX CLOUD Y11، Senwa S950 (MT6572)، EVERTEK، EverTrendy، TM-mobile M3، Bitel B8405، Tušmobil KENTAURUS i1 IPRO A3، H30-U10، Bitel B8405، Wiko Darkmoon، Noa C25، Discovery II Mini، F2 MOBILE AX، F35، ODYSSEE Model s320، OWN S3030، OWN S3030D، Lanix Ilium S520، TCT Mobile Sosh، M4tel Ss407، ، Haier W716 ، BLU ، Life One ، StarWay 7.9 ، Kata M2 ، Harga Evercross A26B ، Logic X1 ، Onyx ، Fly ، Mobicel Retro ، Wiko Goa ، WINTOUCH M702 ، Beeline Pro 2 ، Wiko Lenny ، MyPhone Agua Rio ، Bravus C450Q ، Ecoo E40 ، شفق قطبی ، AIS ، LAVA B3.5 (Iris 353) ، Bgh Joy A6 ، Techno M7 ،Yezz Andy AC5EI، Zonda Za935، Nyx، Join، Nyx Fenix، Ophone Oze 4، Oppo R831، SWITEL SUNNY S52D، Sendtel Bang Dual، Voice Xtreme V40، Jiayu F2، Mpie F1، IRULU U2، Doggee Nova Y100er، Gion Grun Luft U452، Jiayu F2، Coolpad 9976A، Walton Primo RX2، Gigabyte GSmart، Maya M1، STP-014، M4tel SS1090، Voice v40، MICROMAX A90S، Caterpillar CAT B15، GO، Live S2، QMobile Noir A10، Voice General Mobile Discovery، Highscreen Alpha GTX، Zopo ZP330، KingZone N5، Meizu M2، Philips S308، Philips W3620، Philips W6610، Micromax A117، Micromax A37B، UBER 794Q، KARBON A11، KARBON A12 STARGigabyte GSmart، Maya M1، STP-014، M4tel SS1090، Voice v40، MICROMAX A90S، Caterpillar CAT B15، GO، Live S2، QMobile Noir A10، Voice Xtreme V30، General Mobile Discovery، Highscreen Alpha GTX، Zopo ZP330، KingZone NP330، KingZone NP330 Meizu M2، Philips S308، Philips W3620، Philips W6610، Micromax A117، Micromax A37B، UBER 794Q، KARBON A11، KARBON A12 STARGigabyte GSmart، Maya M1، STP-014، M4tel SS1090، Voice v40، MICROMAX A90S، Caterpillar CAT B15، GO، Live S2، QMobile Noir A10، Voice Xtreme V30، General Mobile Discovery، Highscreen Alpha GTX، Zopo ZP330، KingZone NP330، KingZone NP330 Meizu M2، Philips S308، Philips W3620، Philips W6610، Micromax A117، Micromax A37B، UBER 794Q، KARBON A11، KARBON A12 STAR

Avengers Key - محتوای بسته بندی: *

 • Avengers Key - 1 عدد

محصولات مرتبط

⦿
12,499,389 تومان 8,947,552 تومان
⦿
4,825,320 تومان 2,806,881 تومان
⦿
8,568,293 تومان 6,453,820 تومان
⦿
5,701,476 تومان 4,973,441 تومان

با همین قیمت

5,701,476 تومان 4,973,441 تومان